Wewnętrzne, Niziny
 
Encyklopedia PWN
Wewnętrzne, Niziny, Interior Lowlands, Interior Plains, Centralne Równiny Wymowa,
zespół obniżeń w środkowowschodniej części Ameryki Północnej, gł. w USA, między Appalachami a wschodnią krawędzią Wielkich Równin;
pow. ok. 1,4 mln km2, wys. od ok. 100 m na południu do ok. 400 m na północy; zbud. ze skał osadowych paleozoicznych i trzeciorzędowych, leżących na prekambryjskim podłożu; na granicy z tarczą kanad. leżą Wielkie Jeziora; odwadnianie przez Missisipi i jej dopływy; ze względu na znaczną rozciągłość klimat zróżnicowany, na północy kontynent. umiarkowany ciepły, na południu — podzwrotnikowy; rozwinięty przemysł i rolnictwo (uprawa gł. pszenicy, kukurydzy i bawełny), intensywna hodowla bydła i trzody chlewnej; wydobycie węgla kam., ropy naftowej, rud żelaza, cynku, ołowiu, miedzi; gł. m.: Chicago, Detroit, Saint Louis, Minneapolis, Cleveland, Cincinnati.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia