włóknem

Encyklopedia PWN

anat. struktury wchodzące w skład niektórych tkanek;
grupa włókien syntetycznych wytwarzanych z poliamidów;
włókna otrzymywane w wyniku pirolizy włókien chem. (tzw. prekursorowych);
włókno charakteryzujące się małą sztywnością na zginanie i dużą smukłością, przydatne do zastosowań tekstylnych,
włókna syntet., których gł. składnikiem jest akrylonitryl
grupa włókien chem., które mogą być użytkowane w atmosferze powietrza w temperaturze 300°C i wyższych;
grupa włókien chem. o dużej wytrzymałości na zerwanie;
włókna cięte, włókna odcinkowe,
włókna przędne o długości odcinków 10–200 mm;
włókna syntetyczne składające się z 2 różnych polimerów połączonych w sposób trwały;
włókna poliaramidowe, włókna aramidowe,
włókna z poliamidów aromatycznych, w których co najmniej 85% wiązań amidowych to bezpośrednie wiązania z atomem węgla pierścienia aromatycznego;
włókna syntetyczne otrzymywane z polipropylenu o budowie stereoregularnej (polimeryzacja propenu pod wpływem katalizatorów Zieglera i Natty);
włókna chem. nieorg. otrzymywane ze stopionego szkła;
sztuczne włókna celulozowe, rodzaj włókien chemicznych;
włókna syntetyczne otrzymywane w wyniku cięcia lub fibrylizacji cienkiej folii, najczęściej polipropylenowej;
włókna syntetyczne otrzymywane z polimerów i kopolimerów chlorku winylu oraz z chlorowanego poli(chlorku winylu);
grupa włókien syntetycznych wytwarzanych z poliestrów.
włókna syntetyczne otrzymywane z polietylenu niskociśnieniowego (mają lepsze właściwości) lub polietylenu wysokociśnieniowego;
włókna białkowe, włókna proteinowe,
włókna sztuczne wytwarzane z białek zwierzęcych (gł. z kazeiny mleka) lub roślinnych (z białka kukurydzy, orzeszków ziemnych, soi);
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
grupa włókien chem., które palą się lub żarzą w płomieniu, ale gasną od razu po jego usunięciu;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

włókno
1. «wydłużona komórka pełniąca w organizmie ludzkim lub zwierzęcym określoną funkcję»
2. «jedna z bardzo długich, martwych komórek roślinnych ułożonych w pasma wzmacniające narządy»
3. «surowiec naturalny lub tworzywo sztuczne, z którego wyrabia się przędzę»
4. «jedno z wydłużonych, równoległych względem siebie pasm, na jakie dzielą się niektóre substancje»

• włókienny • włókienko • włókienkowy
rdzenne włókna nerwowe «grubsze włókna nerwowe, otoczone osłonką mielinową»
włókna białkowe
1. «naturalne włókna przemysłowe pochodzenia zwierzęcego, zbudowane z białek»
2. «sztuczne włókna przemysłowe otrzymywane ze zmodyfikowanych białek naturalnych»
włókna karbonizowane «włókna otrzymywane przez częściowe zwęglenie surowca»
włókna mineralne «włókna z substancji nieorganicznych, naturalnych lub syntetycznych»
włókna naturalne «włókna otrzymywane z surowców roślinnych i zwierzęcych»
włókna syntetyczne «włókna otrzymywane z polimerów syntetycznych»
włókna sztuczne «włókna wytwarzane z surowców naturalnych przez ich obróbkę chemiczną»
włókno kokosowe «włókno otrzymywane z owoców orzecha kokosowego»
włókno szklane «szkło w postaci nitek, używane m.in. do celów izolacyjnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia