włóknem

Encyklopedia PWN

anat. struktury wchodzące w skład niektórych tkanek;
grupa włókien syntetycznych wytwarzanych z poliamidów;
włókna otrzymywane w wyniku pirolizy włókien chem. (tzw. prekursorowych);
włókno charakteryzujące się małą sztywnością na zginanie i dużą smukłością, przydatne do zastosowań tekstylnych,
włókna syntet., których gł. składnikiem jest akrylonitryl
grupa włókien chem., które mogą być użytkowane w atmosferze powietrza w temperaturze 300°C i wyższych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia