w fazie gazowej

Encyklopedia PWN

hipersorpcja
[gr.-łac.],
technol. proces adsorpcji prowadzony w sposób ciągły, stosowany do rozdzielania mieszanin gazowych;
urządzenie składające się z zestawu czujników, najczęściej elektrochem. (czujnik chemiczny), stosowane do charakteryzowania złożonych materiałów w fazie gazowej;
fiz. przemiana fazowa pierwszego rodzaju polegająca na przejściu substancji ze stanu ciekłego w stan gazowy (parę);
fiz., chem. powierzchnia rozdziału stykających się ze sobą faz;
jednorodna mieszanina substancji, tj. mieszanina stanowiąca jedną fazę;
fiz. stan układu dwufazowego (jedno lub wieloskładnikowego), w którym właściwości fizyczne obu faz (będących w równowadze termodynamicznej) stają się identyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia