ustawodawczy

Encyklopedia PWN

w Polsce nazwa sejmu, którego podstawowym zadaniem jest uchwalenie konstytucji;
Zgromadzenie Ustawodawcze Rosji, ros. Uczrieditielnoje sobranije, uczriediłka, zw. też Konstytuantą,
najwyższy organ przedstawicielski Rosji;
prawo wnoszenia pod obrady parlamentu projektów ustaw, z którym jest związany obowiązek rozpatrzenia ich i zajęcia wobec nich rozstrzygającego stanowiska;
Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji, Komitet czlenow Uczrieditielnogo sobranija, Komucz, zw. też Samarskaja uczriediłka,
przeciwna bolszewikom władza utworzona 8 VI 1918 w Samarze, po zajęciu jej przez Korpus Czechosłowacki
organ pomocniczy parlamentu opiniujący projekty aktów normatywnych
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia