inicjatywa ustawodawcza
 
Encyklopedia PWN
inicjatywa ustawodawcza,
prawo wnoszenia pod obrady parlamentu projektów ustaw, z którym jest związany obowiązek rozpatrzenia ich i zajęcia wobec nich rozstrzygającego stanowiska;
w eur. parlamentaryzmie inicjatywa ustawodawcza przysługuje zazwyczaj rządowi oraz komisjom parlamentarnym lub grupom deputowanych, niekiedy głowie państwa (np. w Belgii), drugiej izbie parlamentu (np. w RFN); inicjatywa ustawodawcza może też być tzw. inicjatywą lud., czyli wnioskiem pochodzącym od grupy wyborców (np. 3 tys. w Szwajcarii, 5 tys. we Włoszech, 100 tys. w Polsce); w USA inicjatywa ustawodawcza przysługuje wyłącznie członkom obu izb Kongresu; w Polsce inicjatywa ustawodawcza przysługuje: prezydentowi, komisjom sejmowym, grupie co najmniej 15 posłów, senatowi i Radzie Ministrów; projekt ustawy budżetowej oraz ustawy upoważniającej rząd do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy może wnieść wyłącznie Rada Ministrów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia