urzędowy

Encyklopedia PWN

wykaz leków krajowych oraz importowanych, dopuszczonych do obrotu w Polsce, oprac. przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społ.;
zał. 1918 jako oficjalny dziennik urzędowy RP, wznowiony 1945, 1952–89 pod nazwą „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy PRL”;
urzędowy organ publikacyjny i promulgacyjny wyd. przez wojewodę, zawierający akty prawa miejscowego stanowione przez sejmiki wojewódzkie, wojewodę, organy administracji niezespolonej, rady powiatu, rady gminy oraz akty premiera uchylające akty prawa miejscowego, także wyroki sądu adm. uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego;
miasto w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, na obszarze Wzniesień Urzędowskich, nad Urzędówką (prawy dopływ Wyżnicy);
organy prasowe służące do urzędowego ogłaszania aktów normatywnych i in. aktów prawnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia