dzienniki urzędowe
 
Encyklopedia PWN
dzienniki urzędowe,
organy prasowe służące do urzędowego ogłaszania aktów normatywnych i in. aktów prawnych;
urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego jest w zasadzie warunkiem jego obowiązywania (promulgacja); do dzienników urzędowych zalicza się: „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (Dziennik Ustaw), „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy RP”, resortowe dzienniki urzędowe wydawane przez ministrów i szefów centralnych organów administracji za zgodą Prezesa Rady Ministrów (publikuje się w nich takie akty prawne, jak: zarządzenia, wytyczne, instrukcje skierowane do podległych organów i jednostek organizacyjnych) oraz wyd. przez wojewodów wojewódzkie dzienniki urzędowe, w których publikuje się przepisy prawa miejscowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia