typu

Encyklopedia PWN

Zuryskie, Jezioro, Zürichsee,
podgórskie polodowcowe jez. w północno-wschodniej Szwajcarii, u podnóża Alp Glarneńskich, na wys. 406 m;
organizm cudzożywny, wielokomórkowy, o komórkach eukariotycznych (materiał genetyczny jest zawarty w uorganizowanym jądrze), otoczonych cienką błoną komórkową, z reguły mający zdolność do samodzielnego, aktywnego ruchu (przynajmniej w niektórych stadiach cyklu rozwojowego);
arch. środkowy, szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepień, kamienny lub ceglany, wyróżniający się kształtem, wielkością i dekoracyjnym opracowaniem;
wiatrowy pędnik (akcyjny) stosowany do napędu statków wodnych i pojazdów poruszanych wiatrem (np. ślizgów lodowych, żaglowozów).
jezioro rynnowe na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, w woj. pomor., na wys. 1,5 m;
żebropławy, Ctenophora,
typ mor., planktonowych bezkręgowców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia