transformator ciepła

Encyklopedia PWN

pompa ciepła, pompa cieplna, pompa grzejna,
urządzenie o zasadzie działania podobnej do chłodziarki;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
związki org., chlorowe pochodne bifenylu, o wzorze ogólnym C12H10 - nCln, gdzie n = 1–10 (zwykle 3 lub 8), od mono- do perchlorobifenyli — łącznie 209 izomerów;
lutozgrzewanie, lutowanie oporowe,
lutowanie na zgrzewarkach oporowych, polegające na łączeniu przedmiotów z 2 jednakowych lub różnych metali w temperaturze topnienia trzeciego metalu, który pełni funkcję lutu, przy czym ciepło konieczne do stopienia lutu wydziela się podczas przepływu prądu elektr. przez strefę lutowania;
pewien obszar przestrzeni wraz z ciałami w niej się znajdującymi, tworzący zamkniętą drogę, wzdłuż której występuje („płynie”) strumień indukcji magnetycznej, zwany strumieniem magnetycznym Φ;
prądy wirowe, prądy Foucaulta,
fiz. prądy indukowane przez zmienne pole magnet. wewnątrz materiałów przewodzących prąd elektr. (indukcja);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia