teoriopoznawczy

Encyklopedia PWN

filoz. pogląd, wg którego poznanie zależy nie tylko od przedmiotów, lecz także od form poznawczych poznającego podmiotu (I. Kant).
idealizm teoriopoznawczy (idealizm epistemologiczny, idealizm gnoseologiczny),
filoz. stanowisko w teorii poznania występujące w odmianie immanentnej i transcendentalnej;
idealizm
[łac. idealis ‘idealny’ < gr. idéa ‘kształt’, ‘wyobrażenie’],
termin obejmujący różne stanowiska filozoficzne zarówno z zakresu ontologii (metafizyki), jak też teorii poznania, często należące zarazem do obu tych dziedzin.
obiektywizm
[łac. obiectivus ‘odnoszący się do przedmiotu’]:
racjonalizm
[łac. rationalis ‘rozsądny’]:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia