sztywne

Encyklopedia PWN

katleja, Cattleya,
rodzaj epifitycznej byliny z rodziny storczykowatych
kauczuk
[fr. < indiań. cahuchu ‘łzy drzewa’],
naturalne lub syntetyczne tworzywo odznaczające się dużą elastycznością (elastomery).
zabezpieczenie wyrobisk górniczych przed skutkami działania ciśnienia w skale poddanej eksploatacji (m.in. przed zawaleniem stropu, opadaniem skał, zaciekaniem wyrobisk), niekiedy przed przedostaniem się do nich wody lub ognia;
kordaity, Cordaitopsida, Cordaitinae,
klasa wymarłych drzewiastych roślin nagozalążkowych, reprezentowanych przez jedną rodzinę kordaitowatych (Cordaitaceae), występujących na Ziemi od górnego dewonu do początku ery mezozoicznej.
kratownica, konstrukcja kratowa,
bud. płaski lub przestrzenny ustrój konstrukcyjny z prętów drewnianych, metalowych, żelbetowych lub kompozytowych, łączonych (np. skręcanych, klejonych, spawanych) w węzłach;
ksantorea, Xanthorrhoea,
rodzaj jednoliściennych roślin okrytozalążkowych z rodziny ksantoreowatych (Xanthorrhoeaceae),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia