sztuczny

Encyklopedia PWN

fleksodruk
[łac. flexo ‘zginam’, niem. Druck ‘druk’],
fleksografia, dawniej drukowanie anilinowe,
metoda drukowania wypukłego stosująca elastyczne formy drukowe z gumy lub tworzyw sztucznych (elastomerów).
dział techniki poligraficznej zajmujący się procesami wykończeniowymi odbitek drukowych, mającymi na celu wytworzenie produktu w postaci książki, broszury, gazety i innych.
Kolff Willem Johan, ur. 14 II 1911, Leiden, zm. 11 II 2009, Filadelfia (stan Pensylwania),
chirurg hol.;
rodzaj dekoracyjnego (o atrakcyjnym rysunku i barwie), naturalnego forniru, na ogół płasko skrawanego i stanowiącego cienki arkusz drewna o grub. najczęściej 0,4–1 mm (niekiedy do 1,2 mm);
przedmiot (zespół przedmiotów) albo materiał chroniące produkt przed ubytkiem (spowodowanym niszczeniem, np. przez insekty, gryzonie, deszcz), kradzieżą oraz zmianą jego jakości w czasie transportu, przechowywania, eksponowania lub stosowania przez użytkownika.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia