sztuczny

Encyklopedia PWN

substancje chemiczne i radioaktywne oraz bakterie chorobotwórcze i in. mikroorganizmy, występujące w glebach w ilościach przekraczających ich naturalną zawartość, niezbędną do zapewnienia obiegu materii i energii w ekosystemach, a także zanieczyszczenia mechaniczne, czyli substancje stałe inne niż tworzywo glebowe (części szkieletowe), o wymiarach ponad 1 mm, którymi mogą być m.in. odpady budowlane, nieorganiczne odpady komunalne, tj. tworzywa sztuczne, szkło, opakowania itp.
obiekt naturalny, to np. morze, jezioro, staw, lub sztuczny — obiekt gospodarki wodnej utworzony przez budowlę piętrzącą (zaporę, jaz) lub przez wykorzystanie zagłębienia terenowego (np. wyrobiska po piasku lub węglu brunatnym); do sztucznych zbiorników wodnych są zaliczane także stawy utworzone przez groble oraz inne obiekty magazynujące wodę, np. zbiorniki wodne wodociągowe i przeciwpożarowe.
akwarium
[łac. aquarium ‘naczynie na wodę’],
sztuczny zbiornik wodny, zwykle szklany, służący do hodowli zwierząt oraz roślin wodnych;
miner., rzem. artyst. przezroczysta odmiana chryzoberylu, o podwyższonej zawartości chromu; odznacza się wyjątkową wśród minerałów zmiennością barwy w zależności od oświetlenia: zielony w świetle dziennym, fioletowy w sztucznym;
pokonywanie trudnego terenu górskiego z wykorzystaniem techniki wspinaczkowej i zwykle specjalnego sprzętu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia