szpikowe

Encyklopedia PWN

tkanka krwiotwórcza wypełniająca jamy szpikowe kości;
grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego;
hemopoeza
[gr.],
hematopoeza, hemocytopoeza, krwiotworzenie,
proces powstawania i różnicowania się komórek hemolimfy bezkręgowców i komórek krwi kręgowców, zachodzący u zarodków i osobników dorosłych.
metoda terapeutyczna zmierzająca do odbudowania uszkodzonych struktur i funkcji układu odpornościowego;
rozwój kości w trakcie rozwoju osobniczego;
elementy szkieletu kręgowców zbudowane z tkanki kostnej;
lek przeciwnowotworowy;
lek cytostatyczny przeciwnowotworowy;
med. grupa zaburzeń hemopoezy;
osteosynteza
[gr. ostéon ‘kość’, sýnthesis ‘zestawienie’],
med. zespolenie odłamów kości;
lek hormonalny, syntetyczna pochodna kortyzonu;
med. niejednorodna grupa nabytych zaburzeń hemopoezy (m.in. zespół mielodysplastyczny);
radiofarmaceutyki
[łac.-gr.],
związki chemiczne o cząsteczkach zawierających jeden lub więcej atomów promieniotwórczych, stosowane w diagnostyce i lecznictwie.
farm. lek cytostatyczny hamujący podział komórki w metafazie;

Słownik języka polskiego PWN

szpik «gąbczasta, silnie ukrwiona tkanka wypełniająca kości»
• szpikowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia