system kursu jednolitego

Encyklopedia PWN

fixing
[ang.],
ekon. metoda ustalania ceny dobra finansowego, np. waluty, złota, stopy procentowej, czy kursu papieru wartościowego;
instytucja zapewniająca publiczny obrót papierami wartościowymi;
włoska giełda papierów wartościowych, powstała 1991 w wyniku połączenia 10 giełd regionalnych (99% obrotów przypadało na giełdę w Mediolanie, założona 1808);
Bourse des Valeurs de Paris
[burs de walọ̈:r dö parị],
Giełda Paryska,
największa i jedyna francuska giełda papierów wartościowych, jedna z największych w Europie; założona 1702, z siedzibą w Paryżu;
ekon. druga faza obrotu papierami wartościowymi na giełdzie, po ustaleniu ich kursów w systemie kursu jednolitego, polegająca na możliwości dokonywania transakcji po tymże kursie;
Marché des Options Négociables de Paris
[marszẹ dezopsją̣ negosjạbl dö parị]
(MONEP),
francuska giełda opcji,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia