syryjska

Encyklopedia PWN

apokaliptyka
[gr. apokálypsis ‘odsłonięcie’, ‘objawienie’],
literatura objawieniowa, nurt piśmiennictwa żydowskiego i wczesnochrześcijańskiego III w. p.n.e.–II w. n.e. przedstawiający idee religijne w formie objawienia od Boga, podyktowanego ludziom lub przekazanego przez obrazy.
mit. najważniejsza bogini syryjska, czczona jako bóstwo obfitości;
część świata obejmująca 4/5 powierzchni Eurazji, największego kontynentu na kuli ziemskiej, na półkulach wschodniej (bez Półwyspu Czukockiego) i północnej (bez części Archipelagu Malajskiego);
grupa ras gołębi;
Bardesanes, Bardaisan, ur. 11 VII 154, zm. 222 lub 223,
syryjski gnostyk;
„Bas, Al-”, „Al-Ba‘ṭ”,
dziennik syryjski; organ syryjskiego odłamu Socjalistycznej Partii Odrodzenia Arabskiego (Baas); zał. 1947 przez M. Aflaka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia