syryjska

Encyklopedia PWN

zbiorcze określenie kilku konfliktów zbrojnych między Ptolemeuszami a Seleucydami w III i II w. p.n.e. o zwierzchność nad południową Syrią i Palestyną, a niekiedy także miastami wybrzeża Azji Mniejszej, wyspami Morza Egejskiego i Cyprem.
chomik syryjski, Mesocricetus auratus,
ssak z rodziny chomikowatych
jeden z Kościołów wschodnich, → Kościół jakobicki.
grupa Kościołów lokalnych na Wybrzeżu Malabarskim (południowe Indie) wywodząca się od świętego Tomasza Apostoła.
konflikty zbrojne między państwem Izrael a państwami arabskimi, z których największe wybuchły 1948–49, 1956–57, 1967, 1973 i (ograniczony do terenu Libanu) 1982.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia