sygnały wygaszania

Encyklopedia PWN

telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
telewizja, procesy techniki telewizyjnej,
dział techniki zajmujący się wytwarzaniem, przetwarzaniem (np. wzmacnianiem, modulacją), przesyłaniem, wydzielaniem (selekcją) impulsów, zwłaszcza elektr., oraz pomiarami ich parametrów.
teletekst
[gr.-łac.],
usługa telewizyjna polegająca na przesyłaniu w sygnale telewizyjnym (zwykle w czasie trwania impulsów wygaszania pionowego; telewizja) dodatkowych informacji, w postaci zakodowanych cyfrowo znaków alfanumerycznych i graficznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia