sygnałów odpowiedzi

Encyklopedia PWN

bot. przekazywanie sygnałów w komórkach roślinnych — łańcuch reakcji umożliwiających odpowiedź rośliny na sygnały pochodzące ze środowiska lub sygnały (wewnętrzne) generowane w obrębie organizmu, prowadzące do zmian fizjologicznych, morfologicznych i rozwojowych w komórkach, tkankach i w całej roślinie w trakcie jej rozwoju osobniczego.
filtracja
[łac.],
elektr. proces przetwarzania sygnałów mający na celu wydzielenie z mieszaniny sygnałów tylko sygnałów o pożądanych właściwościach;
radar
[ang. Radio Detecting and Ranging],
radiolokator, stacja radiolokacyjna,
urządzenie radioelektroniczne lub system złożony ze współpracujących ze sobą urządzeń radioelektronicznych;
czujnik, sensor:
telekom. nieliniowy element (podzespół) akustoelektroniczny z akustyczną falą powierzchniową (akustoelektronika), umożliwiający takie przetworzenie 2 elektr. sygnałów, podanych na wejścia k., w którego wyniku powstaje sygnał elektr. opisany całką splotu funkcji przedstawiających przebiegi sygnałów wejściowych;
jeden z układów organizmu współdecydujących o równowadze (homeostazie) podstawowych funkcji biologicznych ustroju (metabolizm, wzrost, rozrodczość, odporność);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia