sudecki

Encyklopedia PWN

kryzys międzynar. 1938 wywołany żądaniami III Rzeszy wobec Czechosłowacji w kwestii Kraju Sudeckiego;
Sudecki Kraj, niem. Sudetenland,
przed II wojną świat. określenie obszaru Czechosłowacji z liczną mniejszością niem., anektowanego X 1938 przez Niemcy i 1938–45 stanowiącego okręg Rzeszy Niem.;
w. gminna w woj. dolnośląskim (pow. jeleniogórski), na pograniczu Kotliny Jeleniogórskiej i G. Kaczawskich;
pagórkowaty obszar na północny wschód od Sudetów, oddzielony od nich uskokiem tektonicznym, przechodzący stopniowo w Niz. Śląską;
kompleks leśny na obszarze Sudetów (Kraina Sudecka) i Przedgórza Sudeckiego (Kraina Śląska);
Sudecka zespół
[z. zudeka],
med. pourazowa dystrofia kości kończyn;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia