G Kaczawskich

Encyklopedia PWN

albit
[łac.],
minerał z grupy skaleni, glinokrzemian sodu o wzorze Na[AlSi3O8];
jaskinia tektoniczno-krasowa w G. Kaczawskich (Sudety), w zachodnim stoku g. Połom;
jaskinia w Sudetach, w G. Kaczawskich, w g. Połom, w kamieniołomie wapienia;
rz., lewy dopływ Odry; płynie z G. Kaczawskich przez Pogórze Kaczawskie, Wysoczyznę Chojnowską, Równinę Legnicką do Pradoliny Wrocławskiej, w woj. dolnośląskim;
rz., prawy dopływ Czarnej Wody (lewy dopływ Kaczawy);
jaskinia krasowa w G. Kaczawskich, w g. Połom;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia