sudecki

Encyklopedia PWN

wzniesienia we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego, między G. Sowimi na zachodzie, Niz. Śląską na północy i wschodzie i Obniżeniem Otmuchowskim na południu;
rz., lewy dopływ Odry, płynie z Przedgórza Sudeckiego na Niz. Śląską, w woj. dolnośląskim;
region w południowej części Przedgórza Sudeckiego, między Wzgórzami Niemczańsko-Strzelińskimi a Przedgórzem Paczkowskim;
Paczkowskie, Przedgórze, czes. Žulovská pahorkatina,
południowo-wschodnia część Przedgórza Sudeckiego, w Polsce i Czechach;
paleozoik
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, zóon ‘zwierzę’],
era paleozoiczna,
era (jednostka geochronologiczna) w geologicznej historii Ziemi, najstarsza w eonie fanerozoicznym (fanerozoik), trwająca od ok. 540 mln do ok. 250 mln lat temu; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
perydotyt
[fr. péridot ‘oliwin’],
magmowa ultrazasadowa skała głębinowa, składająca się gł. z oliwinu (40–100% objętościowych) i piroksenu (0–60% objętościowych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia