Sudecka, Puszcza
 
Encyklopedia PWN
Sudecka, Puszcza,
kompleks leśny na obszarze Sudetów (Kraina Sudecka) i Przedgórza Sudeckiego (Kraina Śląska);
w skład Puszczy Sudeckiej wchodzą lasy Karkonoszy i G. Izerskich, lasy Kotliny Kłodzkiej oraz pozostałych części Sudetów; pow. górskiej części Puszczy Sudeckiej wynosi 1280 km2, pow. Przedgórza ponad 1110 km2; w puszczy występują obecnie, z małymi wyjątkami, sztucznie wprowadzone drzewostany wtórne (gł. świerkowe), powstałe w następstwie 150-letniej niem. eksploatacji lasów na potrzeby górnictwa, hutnictwa i przemysłu drzewnego. W Krainie Sudeckiej skład gatunkowy drzewostanów jest następujący: świerk 87,5%, jodła 0,7%, buk 2,6%, inne gat. liściaste 4%, iglaste — 4,5%; w piętrze regla dolnego występują gł. bór mieszany górski i las mieszany górski; przeważa tu sztucznie wprowadzony świerk; w piętrze regla górnego występuje naturalny bór wysokogórski; wyżej znajduje się piętro kosodrzewiny; Przedgórze Sudeckie, ze względu na lepsze gleby zajęte pod uprawy rolne, jest silnie wylesione; zachowało się tu niewiele zbiorowisk leśnych zbliżonych do naturalnych, gł. las mieszany, a także las świeży, bór mieszany górski i las mieszany górski; są to drzewostany grądowe z grabem, dębem i klonem oraz podgórskie bory mieszane z sosną i świerkiem; ob. 90% lasów górskich Puszczy Sudeckiej stanowią lasy ochronne; na obszarach najbardziej naturalnych drzewostanów górskich utworzono 1959 Karkonoski Park Nar.; niewielkie resztki naturalnych buczyn, występujące w reglu dolnym, objęto ochroną w rezerwatach, np. Bukowa Kalenica w G. Sowich; rezerwaty chronią też stare drzewostany jodłowo-bukowe i stanowiska cisa, np. Cisowa Góra w G. Bardzkich; w obrębie Puszczy Sudeckiej liczne miejscowości uzdrowiskowe i wypoczynkowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia