stosowane

Encyklopedia PWN

naukozn. prace badawcze zmierzające do wykorzystania wyników nauk. badań podstawowych (teoret. i doświadczalnych) w celu unowocześnienia wyrobów i metod ich wytwarzania (tj. technologii i organizacji produkcji).
nauki stosowane, nauki praktyczne,
wg trad. terminologii nauki, których gł. zadaniem jest wykrywanie sposobów praktycznego zastosowania poznanych praw nauk.;
ustalanie faktów oraz ich konsekwencji prawnych, dokonywane w sposób wiążący przez organy państwa.
geofizyka stosowana, geofizyka poszukiwawcza,
nauka wyodrębniona z geofizyki ogólnej, której przedmiotem zainteresowania są własności fiz. i budowa przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej oraz zależności między właściwościami fiz. ośrodka skalnego a występowaniem w nim struktur geol. i złóż kopalin;
towarzystwo artyst., działające1901–12 w Krakowie;
dział nauk stosowanych obejmujący zastosowanie mechaniki teoret., badań doświadczalnych i modelowych do rozwiązywania zagadnień technicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia