stosowane

Encyklopedia PWN

metodol., naukozn.:
kosmetyki
[gr.],
środki do oczyszczania, pielęgnowania i upiększania skóry, włosów, paznokci i oczu, także do maskowania defektów urody.
lampa
[gr. lampás ‘pochodnia’],
urządzenie techniczne, które — dzięki zamianie energii elektrycznej lub energii uzyskiwanej ze spalania paliwa na promieniowanie widzialne — ma zdolność oświetlania i sygnalizacji wizualnej.
elektrotechn. każda maszyna elektryczna zaopatrzona w mech. komutator (elektrotechn. ).
naukozn., metodol. obiektywny rezultat poznania nauk., uzyskany w wyniku badań;
wzorzec miary służący do wyznaczania masy ciała przy użyciu wagi, której konstrukcja nie zapewnia zrównoważenia masy tego ciała w inny sposób;
oleje stosowane do izolacji urządzeń i przewodów elektr.
każde pismo (zbiór znaków graficznych) utrwalone na nośniku pisma stosowanym w poligrafii do składania tekstów, np. na czcionkach, matrycach (linotypowych, monotypowych i in.), fotomatrycach czy też w postaci fontów komputerowych.
pryzmat
[gr.],
pryzmat optyczny,
fiz. bryła (zazwyczaj wielościan) z przezroczystego materiału z wypolerowanymi ścianami (co najmniej 2), które stanowią powierzchnie załamujące lub odbijające dla promieni światła przechodzących przez te bryłę;
radiofarmaceutyki
[łac.-gr.],
związki chemiczne o cząsteczkach zawierających jeden lub więcej atomów promieniotwórczych, stosowane w diagnostyce i lecznictwie.
inform. zestaw sprzętu i oprogramowania pozwalający przekazywać informacje między komputerami (zwanymi węzłami sieci komputerowej).
symilografia
[łac.-gr.],
telegrafia kopiowa, telegrafia faksymilowa, faksymilografia,
dział telekomunikacji obejmujący przekazywanie wiadomości w postaci nieruchomych obrazów (np.: pisma, rysunków, fotografii, map, schematów) pomiędzy 2 odległymi aparatami symilograficznymi, za pośrednictwem łącza telekomunikacyjnego.
zbiory wartości temperatury uporządkowane zgodnie z przyjętymi założeniami (skala wielkości fizycznej).
materiały wybuchowe stosowane w górnictwie
stop żelaza z węglem (2,11–4% węgla) i pierwiastkami pochodzącymi z procesu metalurgicznego (mangan, krzem, fosfor, siarka) lub dodatkami stopowymi;
ważny dział sztuki islamu rozwijający się od VII w.;
czujnik, sensor:
czujnik chemiczny, sensor chemiczny,
urządzenie służące do przekształcenia informacji chem. na użyteczny sygnał pomiarowy;
filtr
[łac.],
urządzenie do oddzielania cząstek od cieczy lub gazów przez filtrację;
dział techniki zajmujący się wytwarzaniem, przetwarzaniem (np. wzmacnianiem, modulacją), przesyłaniem, wydzielaniem (selekcją) impulsów, zwłaszcza elektr., oraz pomiarami ich parametrów.

Słownik języka polskiego PWN

stosowany «w odniesieniu do jakiejś gałęzi wiedzy, nauki: mający służyć potrzebom praktycznym»
stosować «używać czegoś w jakimś celu w określonych okolicznościach»
geofizyka poszukiwawcza, stosowana «dział geofizyki zajmujący się badaniem podpowierzchniowej budowy skorupy ziemskiej oraz określaniem właściwości występujących tam skał»
stosować się
1. «godzić się z czymś, dostosowywać się do kogoś lub do czegoś»
2. «dotyczyć kogoś lub czegoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia