statystyczny

Encyklopedia PWN

zbiór danych uzyskanych w wyniku obserwacji;
etap badania statystycznego, który wraz z wnioskowaniem statystycznym składa się na analizę statystyczną;
naczelny organ statystyki państwowej w Polsce, utworzony 1918;
statyst. różnica między występującą wartością a jej wartością prawdziwą lub oczekiwaną; nie odnosi się do ludzkiej działalności, jest efektem zdarzeń losowych (losowe zdarzenie);
publikacja ciągła,
rysunek przedstawiający w umowny, określony sposób dane statystyczne i relacje między nimi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia