materiał statystyczny
 
Encyklopedia PWN
materiał statystyczny,
zbiór danych uzyskanych w wyniku obserwacji;
dzieli się na: materiał statystyczny pierwotny, służący wyłącznie realizacji programu statystycznego, np. dane zbierane podczas narodowego spisu powszechnego ludności; materiał statystyczny wtórny, gromadzący dane statystyczne, wykorzystywane w badaniach statystycznych, np. do celów związanych z polityką podatkową czy zatrudnienia (dane zawarte w teczkach osobowych); w swej pierwotnej postaci zebrany materiał statystyczny tworzy materiał statystyczny surowy, na ogół obarczony błędami systematycznymi (tendencyjnymi) i niesystematycznymi (przypadkowymi); w celu wykrycia obu rodzajów błędów materiał statystyczny poddaje się kontroli formalnej (ilościowej) polegającej na sprawdzeniu kompletności, pełności i zupełności zebranego materiału statystycznego, i merytorycznej, polegającej na kontroli logicznej (czy treść rubryk formularza statystycznego jest zgodna z rzeczywistością) oraz arytmetycznej (czy np. liczby otrzymane z sumowania danych źródłowch są zgodne z liczbami zawartymi w zbiorczych sprawozdaniach); materiał statystyczny podlega grupowaniu (taksonomiczne metody) i opracowaniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia