surowy

Encyklopedia PWN

produkt wytwarzany gł. w gorzelniach roln. przez odpęd spirytusu z przefermentowanych surowców;
bud. stan, w którym wznoszony obiekt ma ściany, stropy, dach, okna, ale nie ma żadnych elementów wykończenia (tynków, urządzeń sanitarnych, instalacji elektr. itp.).
agoge
[gr. agōgḗ ‘prowadzenie’, ‘kierowanie’],
specyficzny system wychowania ukształtowany w starożytnej Sparcie w epoce archaicznej, który leżał u podstaw surowego i quasi-totalitarnego trybu życia społeczeństwa spartańskiego;
spirytus
[łac. spiritus ‘tchnienie’, ‘duch’],
potoczna nazwa destylatów alkoholowych i roztworów wodnych etanolu o różnym stężeniu, stosowanych w przemyśle spoż., farm., chem.;
arte povera
[wł.],
sztuka świadomego ubóstwa, sztuka biedna,
rodzaj działań artyst., rozpowszechniony w połowie lat 60., polegający na eksponowaniu przedmiotów surowych lub ubogich (np.: cegły, szmaty, kamienie, muszle);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia