stateczność kształtu

Encyklopedia PWN

zdolność statku wodnego do przeciwstawiania się zewn. siłom (momentom) przechylającym i przegłębiającym oraz powrotu do położenia równowagi po ustaniu ich działania.
zdolność konstrukcji do zachowania nie zmienionego położenia i kształtu przy działaniu obciążenia;
jacht
[ang. < hol.],
jednostka pływająca (statek wodny) służąca (bez względu na wielkość) niezarobkowej działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej lub celom reprezentacyjnym;
lotn. zastosowanie odpowiednich urządzeń, zw. urządzeniami hipernośnymi lub supernośnymi, w celu zwiększenia siły nośnej lub oporu aerodynamicznego płata nośnego samolotu czy szybowca;
lotn. zespół stałych i ruchomych powierzchni nośnych statku latającego;
techn. wygięcie pręta związane z przejściem elementu konstrukcyjnego ze stanu równowagi statecznej w stan niestateczny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia