jacht
 
Encyklopedia PWN
jacht
[ang. < hol.],
jednostka pływająca (statek wodny) służąca (bez względu na wielkość) niezarobkowej działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej lub celom reprezentacyjnym;
ze względu na napęd rozróżnia się jachty żaglowe (z silnikiem pomocniczym lub bez), motorowe i motorowo-żaglowe; ze względu na konstrukcję kadłuba jachty dzieli się na: 1-kadłubowe balastowe, w których stateczność zapewnia balast zwykle podwieszony nisko na falszkilu; mieczowe o opuszczanym ruchomym mieczu zwiększającym opór boczny, w których stateczność wynika z kształtu kadłuba i które są niezatapialne; balastowo-mieczowe; 2-kadłubowe (katamarany); 3-kadłubowe (trimarany). Jachty żaglowe dzieli się na typy i klasy, zależnie od wielkości i budowy. Istotą tworzenia klas jest dążenie do pogrupowania jachtów tak, aby w miarę możliwości wyrównać ich szanse zwycięstwa w regatach; w klasach otwartych wspólnych jest tylko kilka parametrów (gł. typ i powierzchnia ożaglowania); w klasach ograniczonych jachty muszą mieć już kilkanaście cech wspólnych; klasy monotypowe obejmują jachty (monotypy) o jednakowych parametrach, często z wymogiem identyczności materiałów, z których są zbudowane. Jachty wyczynowe, startujące w regatach, są na ogół monotypami; w regatach klas niemonotypowych stosuje się formuły wyrównawcze (pomiarowe), umożliwiające otrzymanie porównywalnych wyników. Najbardziej popularne na świecie klasy jachtów (klasy międzynarodowe) są zrzeszone w międzynarodowych związkach klasowych i w Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej (ISAF), która typuje m.in. klasy jachtów przewidzianych do udziału w kolejnych igrzyskach olimpijskich, czyli klasy olimpijskie.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Jacht regatowy fot. M. Czasnojć/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia