ssaków

Encyklopedia PWN

ssaki, Mammalia,
gromada stałocieplnych kręgowców, których młode żywią się wydzieliną gruczołów mlecznych matki.
proste urządzenie elektro- lub hydromech. stosowane podczas zabiegu operacyjnego — otwartego albo laparoskopowego — w celu usuwania sączącej się krwi i płynu wysiękowego gromadzącego się w polu operacyjnym;
drapieżne ssaki, mięsożerne, Carnivora,
kosmopolityczny rząd ssaków z podgromady łożyskowców, blisko spokrewnionych z kreodontami i owadożernymi.
ogół gat. zwierząt występujących na wyspach, charakteryzujące się określonymi przystosowaniami, wykształconymi w drodze ewolucji.
zbiorowości zwierzęce złożone z rodziców (lub jednego z nich), dzieci, starszego rodzeństwa, czasem także z osobników dalszego pokrewieństwa (np. tzw. ciotki), które łączy szczególna więź;
dźwięki wydawane przez zwierzęta, będące w większości wytworem aparatu głosowego (wokalizacja) ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia