skał osadowych

Encyklopedia PWN

skały powstałe na powierzchni skorupy ziemskiej w wyniku nagromadzenia materiału pod wpływem wietrzenia, procesów życiowych, sedymentacji i diagenezy;
wieloskładnikowy, rzadziej jednoskładnikowy zespół minerałów lub substancji mineralnych (bez gleb i świeżo nagromadzonych substancji mineralnych), powstały w przyrodzie w sposób naturalny i tworzący wyodrębnioną geologicznie jednostkę litosfery Ziemi oraz innych planet, a także księżyców i planetoid.
skały powstałe wskutek procesów metamorfizmu, wcześniej istniejących skał magmowych, osadowych i metamorficznych.
skały osadowe składające się gł. z wodorotlenków glinu (boehmitu, diasporu i gibbsytu) i żelaza, niemal całkowicie pozbawione krzemionki;
skały osadowe (np. łupki ilaste, piaski, wapienie) zawierające bituminy;
skały osadowe powstające w wyniku procesów chemicznych, zwykle wytrącania substancji mineralnych z wody morskiej lub procesów chemicznych zapoczątkowanych przez rozkład skał podczas wietrzenia chemicznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia