siatkowe

Encyklopedia PWN

krakelura
[fr.],
w obrazach lub rzeźbach polichromowanych spękania farby powstające z biegiem czasu przeważnie na skutek wysychania podłoża lub wadliwej techniki malarskiej;
geol. wypełnienie szczeliny skalnej przez zakrzepłą magmę lub skupienie minerałów;
elektroencefalografia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, egképhalos ‘mózg’, gráphō ‘piszę’],
EEG,
metoda badania mózgu za pomocą elektroencefalografu, polegająca na pomiarze i rejestracji przebiegów czasowych potencjałów elektrycznych mózgu i ich analizie.
gady, Reptilia,
gromada kręgowców;
Gutkowski Witold, ur. 13 IX 1928, Warszawa, zm. 18 XI 2019, tamże,
specjalista w dziedzinie mechaniki ciał stałych, mechaniki i optymalizacji konstrukcji;
tradycyjna i nieaktualna już nazwa grupy chorób zbóż wywoływanych przez grzyby;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia