sekwencyjne

Encyklopedia PWN

sterowanie automatyczne zapewniające wykonanie operacji składowych procesu technol. w określonej kolejności (sekwencji).
statyst. dział statystyki matematycznej poświęcony metodom testowania hipotez statystycznych oraz estymacji parametrów rozkładów prawdopodobieństwa, którego cechą charakterystyczną jest nie ustalona z góry liczba dokonywanych obserwacji badanego zjawiska.
mat. umowne sposoby symbol. przedstawiania wartości liczbowych.
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
układ logiczny, układ cyfrowy,
układ (zwykle elektroniczny) przetwarzający sygnały dwustanowe — o 2 wyraźnie rozróżnialnych stanach log., odpowiadających 0 i 1; działanie u.l. opisuje się za pomocą funkcji logicznej;
przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia