rzymski

Encyklopedia PWN

wywodził się ze sztuki greckiej okresu hellenistycznego; prwdopodobnie to artyści greccy często portretowali mieszkańców Italii w okresie republikańskim.
ekon. organizacja powstała 1968, grupująca naukowców i działaczy gospodarczych, → Klub Rzymski.
w starożytnym Rzymie budowla przeznaczona do wyścigów na rydwanach;
rodzima forma domu w staroż. Rzymie — prostokątny budynek, nakryty czterospadowym dachem;
kalendarz używany w starożytnym Rzymie przed wprowadzeniem kalendarza juliańskiego;
pieniądz używany w starożytnym Rzymie. Pierwotną rzymską jednostką miary wartości był funt brązu (ok. 324 g);
typ budowli, który ukształtował się w I w.;
Hipolit Rzymski, święty, ur. przed 170, prawdopodobnie Palestyna, zm. 235, Sardynia,
grecki teolog, pisarz starochrześcijański; Ojciec Kościoła.
nieformalna, apolityczna organizacja międzynarodowa;
ogół norm regulujących w staroż. Rzymie sposób postępowania w sprawach sądowych;
Ludwik VI Rzymski, z dyn. Wittelsbachów, ur. 12 V 1330, Monachium, zm. między 11 XI 1364 i 27 II 1365, Berlin,
książę Bawarii, margrabia brandenburski, syn ces. Ludwika IV;
Uniwersytet Rzymski, Università degli Studi di Roma „La Sapienza”,
wł. uniwersytet państw., ustanowiony 1303 na mocy bulli papieża Bonifacego VIII jako szkoła miejska;
w archeologii termin chronologii względnej określający III okres epoki żelaza, odnoszący się do obszarów Barbaricum;
nazwa przyjęta na określenie konfliktu pomiędzy papieżami a państwem wł., powstałego 1870 po zajęciu Rzymu i przyłączeniu Państwa Kościelnego do zjednoczonych Włoch;
drogi publiczne (viae publicae) w imperium rzymskim;
prawo staroż. Rzymu, → prawo rzymskie.
wysokiej klasy ceramika stołowa o czerwonym połysku, gładka lub z dekoracją reliefową uzyskiwaną za pomocą matryc i stempli (terra sigillata), masowo produkowana w staroż. Rzymie.
w sztuce staroż. Rzymu monumentalna kolumna, pokryta spiralną wstęgą płaskorzeźby, z brązowym posągiem na szczycie (kolumny: Trajana, Marka Aureliusza).

Słownik języka polskiego PWN

biskup rzymski «papież»
grecko-rzymski «związany z kulturą i cywilizacją starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu»
mur rzymski «mur z małych, kwadratowych kamieni tufowych»
cyfry rzymskie «cyfry wprowadzone w starożytnym Rzymie, dziś używane niekiedy przy numeracji i datowaniu»
kuria rzymska «w Kościele katolickim: ogół instytucji centralnych, przy pomocy których papież zarządza całym Kościołem»
łaźnia rzymska «kąpiel w gorącym, suchym powietrzu, a następnie w letniej wodzie»
pieczeń rzymska zob. klops w zn. 2.
prawo rzymskie «przepisy prawne obowiązujące w starożytnym Rzymie»
Rota Rzymska «trybunał papieski rozpatrujący apelacje od wyroków sądów biskupich oraz sprawy sądzone przez Stolicę Apostolską»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia