rzędem macierzy

Encyklopedia PWN

mat. dla dowolnej macierzy — największy stopień jej niezerowego minora.
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
Anders Władysław, ur. 11 VIII 1892, Błonie (pow. kutnowski), zm. 12 V 1970, Londyn,
generał, polityk.
mat. wielomian jednorodny stopnia drugiego, czyli wielomian postaci: ;
Capelli
[kapẹlli]
Alfredo, ur. 5 VIII 1855, Mediolan, zm. 28 I 1910, Neapol,
matematyk włoski;
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
mat. macierz kwadratowa, która na przekątnej ma pewien element a danego ciała K, nad przekątną rząd złożony z jedynek (jedności ciała K), a poza tym zera.
Landau Lew D., ur. 22 I 1908, Baku, zm. 1 IV 1968, Moskwa,
rosyjski fizyk teoretyk.
Michejda Jan, ur. 18 VII 1853, Olbrachcice k. Cieszyna, zm. 14 V 1927, Skoczów,
brat Franciszka, działacz nar. i społ. na Śląsku Cieszyńskim, publicysta, adwokat;
obszar miasta Gdańska i najbliższej okolicy 1920–39; utworzone 15 XI 1920 na mocy traktatu wersalskiego, pozostawało pod protektoratem Ligi Narodów, nie posiadało pełnej suwerenności państwowej;
instytucja organizująca proces wydawniczy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia