rzędem macierzy

Encyklopedia PWN

mat. dla dowolnej macierzy — największy stopień jej niezerowego minora.
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
Anders Władysław, ur. 11 VIII 1892, Błonie (pow. kutnowski), zm. 12 V 1970, Londyn,
generał, polityk.
mat. wielomian jednorodny stopnia drugiego, czyli wielomian postaci: ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia