ryftowa

Encyklopedia PWN

Keller Randy, ur. 17 IV 1946, Muskogee (Oklahoma),
geofizyk ameryk.;
Kutek Jan Ryszard, ur. 5 I 1935, Rakszawa, zm. 24 X 2013, Warszawa,
geolog;
mezozoik
[gr. mésos ‘środkowy’, zṓon ‘istota żyjąca’, ‘zwierzę’],
era mezozoiczna,
środkowa era (jednostka geochronologiczna) eonu fanerozoicznego (fanerozoik) w geologicznej historii Ziemi, trwająca od ok. 250 do 65 mln lat temu; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
zagłębienia dna mor. w ryftach grzbietów śródoceanicznych z wodą o wysokiej temperaturze (gorące źródła w dnie oceanicznym) i zasoleniu;
Południowopacyficzne, Wzniesienie, Southern Plateau, Grzbiet Pacyficzno-Antarktyczny,
grzbiet śródoceaniczny w południowo-zachodniej części dna Oceanu Spokojnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia