ryftowa

Encyklopedia PWN

Śródatlantycki, Grzbiet, ang. Mid-Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
Wielkie Rowy Afrykańskie, Great Rift Valley, East African Rift Valley,
system rowów tektonicznych w Afryce Wschodniej, na Wyż. Abisyńskiej i Wyż. Wschodnioafrykańskiej, będący częścią najdłuższego na Ziemi (ponad 6000 km) ryftu ciągnącego się południkowo od Rowu Jordanu i M. Martwego na północy po dolinę dolnej Zambezi w południowej Afryce.
Gakkela, Grzbiet, Grzbiet Nansena, Arctic Mid-Ocean Ridge, Nansen Ridge,
grzbiet śródoceaniczny na dnie Oceanu Arktycznego;
Środkowoindyjski, Grzbiet, Mid-Indian Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w środkowej części dna Oceanu Indyjskiego;
geol. nazwa wprowadzona pod koniec XIX w. przez E. Suessa na określenie wielkiego oceanu rozdzielającego w dawnych epokach geologicznych Europę i Afrykę;
Zachodnioindyjski, Grzbiet, Southwest Indian Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w zachodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia