rotacyjnej

Encyklopedia PWN

widmo cząsteczkowe odpowiadające przejściom między poziomami rotacyjnymi cząsteczki, związanymi z ruchem obrotowym cząsteczki jako całości.
maszyna druk., w której forma drukowa i urządzenie tłoczące są wirującymi cylindrami, a papier zadrukowywany z obu stron ma postać wstęgi przebiegającej między nimi;
maszyna roln. przeznaczona do kruszenia i spulchniania gleby wraz z odwracaniem skiby;
pompa wyporowa, której element roboczy (zw. wirnikiem) wykonuje ruch obrotowy zasysając i tłocząc ciecz jednocześnie;
fot. światłoszczelne walcowate naczynie, w którym prowadzi się chem. obróbkę naświetlonego arkusza fot. materiału światłoczułego;
sprężarka wyporowa, której element roboczy — wirnik pełniący funkcję tłoka — wykonuje ruch obrotowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia