rogaty

Encyklopedia PWN

mat. zbiór homeomorficzny ze sferą dwuwymiarową, położony w przestrzeni kartezjańskiej ℝ3 w taki sposób, że nieograniczone składowe dopełnienia s.r. i sfery nie są homeomorficzne (homeomorfizm).
Szczep Rogate Serce, Szczep Szukalszczyków herbu „Rogate Serce”,
grupa artyst. utworzona 1929 z inicjatywy S. Szukalskiego;
żmija rogata, Cerastes cerastes,
pustynna, bardzo jadowita żmija;
archeol. kultura epoki brązu (schyłek III tysiąclecia p.n.e.–IX w. p.n.e.) występująca na terenach środkowego Powołża;
beduini, arab. baduww [l.p. badawi],
arabska nazwa koczowników z pustynnych i półpustynnych obszarów Płw. Arabskiego w odróżnieniu od mieszkańców miast (hadari) i osiadłej ludności roln. (fallah).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia