rodnikowa

Encyklopedia PWN

reakcja chemiczna, której substratami, półproduktami lub produktami są rodniki.
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
farby drukowe, farby drukarskie, farby poligraficzne, farby graficzne,
farby używane w procesie drukowania.
telomeryzacja
[gr. télos ‘koniec’, méros ‘część’],
chem. rodnikowa lub jonowa reakcja łańcuchowa monomeru z reaktywnym związkiem chem., zw. telogenem;
benzoilu nadtlenek, nadtlenek dibenzoilu, C14H10O4,
związek organiczny, kryształy;
Brown
[braun]
Herbert Charles, właśc. H.Ch. Browarnik, ur. 22 V 1912, Londyn, zm. 19 XII 2004, Lafayette,
chemik amerykański, pochodzenia ang.; syn emigrantów ukraińskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia