roślin

Encyklopedia PWN

nauka o ulepszaniu dziedzicznych cech roślin uprawnych (zwana też genetyką stosowaną) oraz działalność praktyczna zmierzająca do wytworzenia plenniejszych i lepszych jakościowo odmian;
gałąź wiedzy roln. obejmująca znajomość zasad i metod o.r. przed agrofagami (patogenami, szkodnikami i chwastami);
nauka o procesach życiowych zachodzących w komórkach, tkankach i w całym organizmie rośliny. Fizjologia roślin dąży do wyjaśnienia mechanizmów regulujących powstanie, wzrost i rozwój nowego osobnika (ontogenezę) i jego funkcjonowanie jako zintegrowanej całości;
dział botaniki zajmujący się budową roślin;
całokształt zabiegów stosowanych w produkcji roślinnej (rośliny zbożowe, okopowe, przem., pastewne, specjalne, warzywnicze i sadownicze) w celu uzyskania możliwie najwyższych plonów roln., o wysokiej jakości odpowiadającej ich przeznaczeniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia