represorem transkrypcji

Encyklopedia PWN

genet. białko regulacyjne wiążące się z określoną sekwencją DNA położoną na promotorze lub w jego pobliżu i hamujące proces transkrypcji genów;
operon
[łac.],
genet. specyficzna i powszechna u bakterii strukturalna i funkcjonalna jednostka genomu bakteryjnego, zawierająca od 2 do kilku kolejno ułożonych genów strukturalnych kodujących enzymy jednego szlaku metabolicznego oraz, położone bezpośrednio przed genami, sekwencje operatora i promotora kontrolujące ich aktywność transkrypcyjną;
genet. system skoordynowanej regulacji transkrypcji genów, które nie tworzą wspólnego operonu, a więc jednej jednostki transkrypcyjnej;
represja
[łac.],
genet. zahamowanie ekspresji genu wskutek dołączenia cząsteczki represora, co uniemożliwia transkrypcję;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia