regionalne

Encyklopedia PWN

organizacja zrzeszająca kierowców i miłośników samochodów;
biblioteka
[gr.],
instytucja, która pełni określone funkcje społeczne (badawcze, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne) przez planowe gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz informowanie o nich; potocznie także pomieszczenie dla książek (budynek, lokal, mebel) i księgozbiór.
organizacja rolnicza, utworzona 1906 w Warszawie, skupiająca regionalne towarzystwa rolno-handlowe w Królestwie Polskim, od 1918 w centralnych i wschodnich województwach Polski;
etnologia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury;
m. powiatowe w województwie lubelskim, w Kotlinie Hrubieszowskiej, nad Huczwą, 5 km od granicy z Ukrainą; najdalej na wschód wysunięte miasto Polski.
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia