realna

Encyklopedia PWN

ekon. zmiana popytu na dane dobro spowodowana zmianą siły nabywczej (realnego dochodu) konsumenta, czyli zmianą ceny dobra przy danym dochodzie nominalnym;
dział estetyki ogólnej poświęcony muzyce,
ekon. system gospodarczy;
ekon. jeden z głównych typów gospodarek, wyróżnianych ze względu na rodzaj regulacji procesów gospodarczych.
Hecker
[ḥkər]
Johann Julius, ur. 7 XI 1707, Werden (ob. cz. m. Essen), zm. 24 VI 1768, Berlin,
pedagog niem.;
filoz. alegoria Platona zawarta w dialogu Państwo, obrazująca sytuację poznawczą i egzystencjalną rodzaju ludzkiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia