rakiety badawcze

Encyklopedia PWN

rakieta
[niem.],
obiekt latający, napędzany silnikiem rakietowym i służący do przenoszenia ładunku użytecznego, np.: ładunku bojowego, statku kosmicznego, aparatury badawczej;
Braun Werner von Wymowa, ur. 23 III 1912, Wyrzysk (niem. Wirsitz), zm. 16 VI 1977, Alexandria k. Waszyngtonu,
niemiecki inżynier mechanik, pionier techniki rakietowej i kosmicznej.
Korolow Siergiej P., ur. 12 I 1907, Żytomierz, zm. 14 I 1966, Moskwa,
rosyjski specjalista w dziedzinie techniki rakietowej i astronautyki.
astronautyka
[gr. ástron ‘gwiazda’, nautikḗ ‘żegluga’],
kosmonautyka,
zespół wielu dyscyplin naukowych i technicznych zajmujących się przygotowaniem i realizacją lotów poza atmosferę Ziemi (loty kosmiczne), których głównym celem jest poznanie przestrzeni kosmicznej i znajdujących się w niej obiektów, przeprowadzenie specjalistycznych badań i eksperymentów naukowo-technicznych oraz zastosowanie techniki kosmicznej do celów użytkowych.
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Challenger
[czạ̈lındżər] Wymowa,
drugi z serii amerykańskich wahadłowców (Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour);
Delta
[dẹltə] Wymowa,
amerykańska trójstopniowa rakieta nośna (ściślej — nazwa jej drugiego członu) służąca do wynoszenia w przestrzeń kosmiczną satelitów telekomunikacyjnych, naukowych, meteorologicznych, teledetekcyjnych i in., a także próbników kosmicznych;
Europejska Agencja Kosmiczna, ang. European Space Agency Wymowa(ESA Wymowa),
zachodnioeuropejska organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Paryżu.
Jacobs Hans, ur. 30 IV 1907, Hamburg, zm. 24 X 1994,
niemiecki konstruktor szybowców.
Mars Exploration Rover
[ma:rz eksplərẹıszən rọur],
MER,
prowadzony przez NASA program badań Marsa;
rodzaj statku kosmicznego (załogowego lub bezzałogowego) okrążającego ciało niebieskie (np. planetę, Księżyc) po orbicie zamkniętej.
broń masowego rażenia, którą stanowią bojowe środki trujące oraz środki ich przenoszenia;
Chōfu
[ćo:fu],
m. w Japonii (Honsiu), w aglomeracji Tokio;
geofizyka
[gr. gḗ ‘ziemia’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o Ziemi jako ciele fizycznym;
IUE, ang. International Ultraviolet Explorer,
sztuczny satelita Ziemi wyniesiony 26 I 1978 przez rakietę Delta na geosynchroniczną, eliptyczną orbitę okołoziemską, będący specjalistycznym, satelitarnym obserwatorium astr., skonstruowanym i oprzyrządowanym przez NASA, ESA i Bryt. Radę Badań Nauk., przeznaczonym do prowadzenia spektroskopowych i fotometrycznych obserwacji świecenia w nadfiolecie rozmaitych obiektów i struktur kosm.
kuter
[niem. < ang.]:
zespół zagadnień i środków związanych z użytkowaniem statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów i in.);
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ang. International Space Station,
międzynarodowa stacja kosmiczna pełniąca funkcję interdyscyplinarnego załogowego laboratorium kosmicznego;
okręt, okręt wojenny,
statek wodny należący do sił zbrojnych państwa.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia