rad

Encyklopedia PWN

Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego,
reprezentacja ludności pol. Śląska Cieszyńskiego 1918–20;
najwyższa władza adm. Rzeczypospolitej, powołana 1775 przez sejm rozbiorowy;
Rada Nordycka, Rada Północna, ang. Nordic Council,
zgromadzenie międzyparlamentarne państw skand.;
Rada Obrony Ameryki Środkowej, hiszp. Consejo de Defensa Centroamericana (CONDECA),
organizacja państw Ameryki Środkowej, utworzona 1963 jako uzupełnienie Organizacji Państw Ameryki Środkowej (ODECA);
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, do 1988 Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa,
organ opiniodawczy i doradczy władz państw. w sprawach upamiętnienia miejsc walki i męczeństwa narodu pol. w kraju i za granicą oraz innych narodów na ziemiach pol.;
w Polsce organ nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia