Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 
Encyklopedia PWN
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, do 1988 Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa,
organ opiniodawczy i doradczy władz państw. w sprawach upamiętnienia miejsc walki i męczeństwa narodu pol. w kraju i za granicą oraz innych narodów na ziemiach pol.;
powołana 1947; przewodniczący S. Broniewski (od 6 III 1990); przyznaje odznakę Opiekuna miejsc pamięci narodowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia