Rada Obrony Ameryki Środkowej
 
Encyklopedia PWN
Rada Obrony Ameryki Środkowej, hiszp. Consejo de Defensa Centroamericana (CONDECA),
organizacja państw Ameryki Środkowej, utworzona 1963 jako uzupełnienie Organizacji Państw Ameryki Środkowej (ODECA);
powołana z inicjatywy USA przez min. obrony: Gwatemali, Hondurasu, Salwadoru i Nikaragui (status obserwatorów miały Kostaryka i Panama); cele: koordynacja polityki zwalczania wewn. działalności wywrotowej (komunist.), standaryzacja szkolenia i wyposażenia sił zbrojnych, ograniczenie rywalizacji wojsk. w regionie; okresowo przeprowadzała wspólne manewry; nie osiągnęła założonych celów; jej nieskuteczność podczas konfliktu zbrojnego między Hondurasem a Salwadorem (1969) spowodowała zawieszenie uczestnictwa przez Honduras; po rewolucji w Nikaragui (1979) organizacja zaprzestała działalności, choć jej Stała Rada z biurami formalnie nadal istniała; reaktywowana 1983 jako regionalny front przeciwko lewicowemu rządowi sandinistowskiemu w Nikaragui; nieskuteczna wobec różnicy stanowisk państw członkowskich i USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia