punktu materialnego

Encyklopedia PWN

równania zawierające niewiadomą funkcję y = y(x) jednej zmiennej x, jej pochodne y(k)(x) różnych rzędów, jak też zmienną niezależną x;
fiz. jedna z sił bezwładności, związana z przyspieszeniem dośrodkowym punktu materialnego powstałym w wyniku obrotu nieinercjalnego układu odniesienia;
tautochrona
[gr.],
izochrona,
mat. krzywa płaska o tej własności, że czas zsuwania się (bez tarcia) punktu materialnego po tej krzywej (pod wpływem siły grawitacji) od wyjściowego położenia do położenia końcowego nie zależy od wybranego położenia początkowego;
hodograf
[gr. hodós ‘droga’, gráphō ‘piszę’],
krzywa zakreślana przez koniec wektora (odkładanego od tego samego punktu) pewnej wielkości wektorowej zmieniającej się wraz z parametrem t (np. czasem);
mat. jedno z podstawowych pojęć geometrii.
fiz. ciało lub układ ciał, względem których określa się położenie i zmianę położenia (ruch, fiz. ) obiektów fiz. (ciał lub pól fizycznych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia